Управляющие системы и машины, №3, 2016, стаття 9

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.03.084
Савченко Е. А., Тутова Е. В. Прогнозирование валового регионального продукта областей Украины на основе индуктивного подхода. Управляющие системы и машины. №3. C. 84-92.

УДК 364.2:331; 681.513

Савченко Є.А., к.т.н., с.н.с., E-mail: savchenko_e@meta.ua, 

Тутова О.В., к.е.н., с.н.с.,

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

Прогнозування валового регіонального продукту областей України на основі індуктивного підходу

Показано побудову прогнозних моделей на основі індуктивного підходу для прогнозу валового регіонального продукту за даними Державної служби статистики України. Моделі розраховано за допомогою комбінаторного алгоритму МГУА з використанням критерію незміщеності рішень як зовнішнього.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: прогнозування, валовий регіональний продукт, індекс людського розвитку, демографічні показники, соціальні показники, комбінаторний алгоритм МГУА

Надійшла 27.05.2016