Управляющие системы и машины, №3, 2016, стаття 8

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.03.071
Литвин О.М., Драгун В.В. Метод пошуку  першого наближення для розв’язання задачі  шахтної сейсмічної томографії в неоднорідному середовищі. Управляющие системы и машины. C. 71-83.

УДК 519.6

О.Н. Литвин, доктор фізико-математичних наук, електронна адреса: academ_mail@ukr.net,

В.В. Драгун, аспірант, E-mail: vdragun.94@gmail.com,

Українська академія інженерної педагогіки Харків, 61003 вул. Університетська, 16, Україна

Метод пошуку  першого наближення для розв’язання задачі  шахтної сейсмічної томографії в неоднорідному середовищі

Запропоновано новий метод пошуку першого наближення при дослідженні внутрішньої структури прямокутного тіла за часом
приходу сейсмічної хвилі від джерел до приймачів. Проведено обчислювальний експеримент.

Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: сейсмічна томографія, перше наближення.

Надійшла 07.04.2016