Управляющие системы и машины, №3, 2016, стаття 6

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.03.054
П.Н. Бибило, И.П. Логинова. Выбор энергоемких тестовых наборов для обеспечения режима повышенного  энергопотребления комбинационных КМОП-схем. Управляющие системы и машины. 2016. № 3. C. 54-60.

УДК 621.382

Бібіло П.М., д.т.н., зав. лаб., д.т.н., E-mail: bibilo@newman.bas-net.by, 

Логінова І.П., кандидат технічних наук,

Об’єднаний ін-т проблем інформатики НАН Білорусі (Мінськ)

Вибір енергомістких тестових наборів для забезпечення режиму підвищеного енергоспоживання комбінаційних КМОП-схем

Розглянуто задачу формування енергомістких тестів для комбінаційних КМОП-схем за результатами моделювання їх енерго-
споживання на різних видах тестових послідовностей. Описано відповідні експерименти. Для схем з багатьма входами доцільно формувати тестові пари псевдовипадкових векторів з можливо великою відстанню за Хеммінгом.

Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключеві слова: CMOS-схеми, енергоємні тестові набори, режим споживання електроенергії, відстань Хеммінга вектора.

Надійшла 10.02.2016