Управляющие системы и машины, №3, 2016, стаття 3

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.03.023
Чалый С. Ф., Левыкин И. В. Разработка обобщенной процессной модели прецедента, метода его формирования и использования. Управляющие системы и машины. 2016. № 3. C. 23-28, 42.

Abstract on English.

УДК 004.891.3

С.Ф. Чалий, д.т.н., E-mail:  S_chaliy@mail.ru,

В.М. Левикін, д.т.н., E-mail: levykinvictor@gmail.com,

Харьківський нац. ун-т радіоелектроніки, Харьків, Україна

Розробка узагальненої процесної моделі прецеденту, методу його  формування і використання

Розроблено узагальнену модель прецеденту, що задає особливості його застосування в конкретній предметній області за допомогою процесного опису. Розглянуто послідовність застосування прецедентного підходу до управління підприємством, розроблено метод формування, вибору, коригування, збереження поточного і прецеденту-аналога.

 Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: узагальнена модель процесу, процесний опис, знання, атрибути.

Надійшла 3.03.2016