Управляющие системы и машины, №3, 2016, стаття 2

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.03.016
Баркалов А. А., Титаренко Л. А., Визор Я. Е., Матвиенко А. В., Горина В. В. Уменьшение числа LUT-элементов в схеме совмещенного автомата.  Управляющие системы и машины. 2018. № 3. С. 16-22.

Abstract on English.

УДК 004.274

О.О. Баркалов, д-р. техн. наук, проф., Зеленогурський університет (Польща), вул. Підгірна, 50, Зелена Гура, 65246, Польща,  a.barkalov@imei.uz.zgora.pl

Л.О. Тітаренко, д-р. техн. наук, проф., Зеленогурський університет (Польща), вул. Підгірна, 50, Зелена Гура, 65246, Польща,

Я.Є. Візор, к.т.н., старший науковий співробітник, Інститут кібернетики НАНУ, 03187, м. Київ, пр. Глушкова, 40, 
yaviz@ukr.net

О.В. Матвієнко, науковий співробітник, Інститут кібернетики НАНУ, 03187, м. Київ, пр. Глушкова, 40, matv@online.ua

В.В. Горіна – асистент, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1

Кодування наборів мікрооперацій в суміщеному автоматі

Запропоновано метод синтезу суміщеного мікропрограмного автомата в базисі FPGA, що дозволяє отримати схему з мінімальним числом елементів LUT і вбудованих блоків пам’яті EMB. Мінімізація досягається шляхом заміни частини множини логічних умов та відповідного кодування станів автомата. Наведено приклад застосування методу.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: суміщений автомат, FPGA, LUT, EMB, синтез, граф-схема алгоритму.

Надійшла 13.05.2016