Зміст № 6 (278), 2018

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.06

Тітул.

Зміст. С. 1-2.

100 років Національній академії наук України. С. 3-4

До 100-річчя з дня народження Президента Національної академії наук Украини академіка Бориса Євгеновича Патона. С. 5-6.

Образне мислення

Вінцюк Т.К., Сажок М.М., Селюх Р.А., Федорин Д.Я., Юхименко О.А., Робейко В.В. Автоматичне розпізнавання, розуміння та синтез мовленнєвих сигналів в Україні. С. 7-24.

Інтелектуальні інформаційні технології та системи

Єфіменко С.М., Степашко В.С. Прогнозна аналітика як ефективний інструмент підтримки рішень у системах цифрової економіки. С. 25-35.

Сухоручкина О.Н., Прогонный Н.В. О формировании моделей объектов ресурсами автономного мобильного робота. С. 36-45.

Тимчишин Р.М., Волков О.Є., Господарчук О.Ю., Богачук Ю.П. Сучасні підходи до розв’язання задач комп’ютерного зору. С.  46-73.

Застосування (досвід розробки та впровадження інформаційних технологій)

Antonyuk Ya.M., Oleksyuk T.N., Kovalenko Ya.O., Shiyak B.A. The Principles of Application of Machine Learning in Classification of Network Traffic. С. 74-80.

Тутова О.В., Савченко Є.А. Оцінювання впливу розвитку цифрової економіки на соціально-економічне середовище. С. 81-92.

Алфавітний іменний покажчик статей за 2018 рік. C. 93.

Систематичний покажчик статей, опублікованих у 2017 році. C. 94-96.