Зміст № 5 (277), 2018

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.05

Тітул.

Зміст. С. 1-2.

Фундаментальні та прикладні проблеми Computer Science

Тимофієва Н.К. Про деякі властивості множини розв’язків задачі комівояжера. pp. 3-12.

Семенюта М.Ф., Шерман З.А., Дмитриев О.Н. Неполные турниры и магические типы разметок. pp. 13-24.

Інтелектуальні інформаційні технології та системи

Бондар С.О., Кожохіна О.В., Боровик В.О., Ліндер Я.М., Коршунов М.В. Перспективи та особливості групового використання безпілотних літальних апаратів. pp. 25-37.

Технічні засоби інформатики

Баркалов А.А., Титаренко Л.А., Визор Я.Е., Матвиенко А.В. Смешанное кодирование наборов микроопераций в совмещенном автомате. pp. 38-46.

Електронні системи навчання

Гриценко В.И., Манако А.Ф., Синица Е.М. Цифровые трансформации и массовое непрерывное обучение. pp. 47-61.

Застосування (досвід розробки та впровадження інформаційних технологій)

Antonyuk Ya.M. Performance evaluation of computer campus network segments. pp. 62-68.

Романюк О.О. Інформаційне забезпечення функції зберігання цифрових медичних зображень в інформаційному середовищі закладу охорони здоров’я. pp. 69-78.

Соловчук К.Ю. Математичні моделі типових неперервних технологічних процесів, орієнтованих на комп’ютерне керування. pp. 79-92.