Зміст №2 (268), 2017

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.02

Тітул, зміст. С. 1-2.

20 років Міжнародному науково-навчальному центру інформаційних технологій та систем. С. 3-5.

Фундаментальні та прикладні проблеми Computer Science

Тимофієва Н.К., Гриценко В.І. Комбінаторика в задачах штучного інтелекту. С. 6-19, 37.

Теоретичні проблеми обробки та розпізнавання образів та мовлення

Шлезінгер М.І. Розпізнавання образів як реалізація певного підкласу процесів мислення. С. 20-37.

Сажок М.М. Мовні інформаційні технології та системи. С. 38-45.

Нові інформаційні технології в освіті для всіх

Манако А.Ф., Синиця К.М. Інформаційні технології в освіті. С. 46-57.

Інтелектуальні інформаційні технології та системи

Степашко В.С. Досягнення та перспективи індуктивного моделювання. С 58-73.

Тимашова Л.А. Проблеми створення та розвитку віртуальних систем. С. 74-82.

Інформаційні технології в соціально-економічних системах

Бажан Л.І. Еволюція методів і моделей розвитку соціально-економічних систем в період трансформації економіки. С. 83-92.

Наші автори. С 95.