Управляющие системы и машины, №1, 2016, стаття 10

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.01.081
Макаричева В. В. Інформаційно-комп’ютерна система оцінки фізичної складової здоров’я. Управляющие системы и машины. 2016. № 1. C. 81–91.

Abstract on English.

УДК 004.451.642

В.В. Макаричева, відділ систем управління повітряними судами, Національний авіаційний університет, Київ, Україна

Інформаційно-комп’ютерна система оцінки фізичної складової здоров’я

Розглянуто методологічні аспекти оцінювання фізичного здоров’я та його покомпонентних складових. Проведено аналіз існуючих методів, способів, алгоритмів оцінки компонентів фізичного здоров’я людини. Розроблено структурно-алгоритмічний базис оцінки фізичних можливостей. Описано синтез інформаційно-комп’ютерної технології кількісного оцінювання та вербальної інтерпретації отриманих результатів.

 Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: фізичне здоров’я, кількісне оцінювання, критерії та методи оцінки фізичного здоров’я, алгоритм нормування та уніфікації показників фізичного статусу здоров’я, багатовимірне шкалювання, інформаційно-комп’ютерна технологія, програмна реалізація.

Надійшла 09.04.2015