Управляющие системы и машины, №1, 2016, стаття 9

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.01.073
Белов В. М., Котова А. Б., Кифоренко С. И. Принцип золотого сечения в контексте количественного оценивания здоровья. Нормо-индекс. Управляющие системы и машины. 2016. № 1. C. 73–80.

Abstract on English.

УДК 519.7

В.М. Белов, А.Б. Котова, С.І. Кифоренко, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України, України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

Принцип золотого перетину у контексті кількісного оцінювання здоров’я. Нормо-індекс

 Вирішено проблему підвищення роздільної здатності діагностичної шкали індексування стану здоров’я людини шляхом введення додаткового діапазону. Розглянуто алгоритм визначення границь цього діапазону. Приклад є підтвердженням адекватності застосування правила золотого перетину.

 Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: здоров’я, інформаційні технології, нормо-індекс, золотий перетин, орієнтири.

Надійшла 09.04.2015