Управляющие системы и машины, №1, 2016, стаття 8

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.01.062
Меликов А. З., Пономаренко Л. А., Велиджанова Г. М. Многопараметрические гибридные схемы изолированного разделения каналов в интегральных сотовых сетях связи. І. Управляющие системы и машины. 2016. № 1. С.62–72.

Abstract on English.

УДК  519.872:621.394.74

Меліков А.З., доктор техн. наук, член-кореспондент Національної академії наук Азербайджану, Інститут кібернетики Національної академії наук Азербайджану (г. Баку)

Пономаренко Л.А., техн. наук, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, пр. Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, E-mail: laponomarenko@ukr.net,

Велиджанова Г.М., науковий співробітник Інституту кібернетики Національної академії наук Азербайджану (г. Баку)

Багатопараметричні гібридні схеми ізольованого розподілення каналів у інтегральних стільникових мережах зв’язку

Запропоновано багатопараметричну схему ізольованого розподілу загального пулу каналів в інтегральній стільниковій мережі зв’язку, де обробляються нові та хендовер-виклики даних і мови. Виділено дві індивідуальні зони каналів для викликів даних і мови та загальна зона для їх спільного використання. Розглянуто два варіанти доступу різнотипних викликів до загальної зони. Подано результати числових експериментів.

 Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: стільникова мережа зв’язку, схема розподілу каналів, якість обслуговування, мультиплікативне рішення

Надійшла 09.04.2015