Управляющие системы и машины, №1, 2016, стаття 7

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.01.056
Яковлев Ю.С. Об оценке эффективности применения ПЛИС в составе PIM-систем. Управляющие системы и машины. 2016. № 1. С. 56–61.

Abstract on English.

УДК  004.27; 004.274; 004.315

Яковлєв Ю.С. – д.т.н., Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E-mail: yakyurlen@ukr.net

Про оцінку ефективності застосування ПЛІС
в складі PIM-систем

Створено метод на основі аналізу загальних положень з розпаралелювання застосування стосовно PIM-систем з використанням ПЛІС, в рамках якого розроблено формули для оцінки ефективності застосування ПЛІС у складі PIM-системи та підтверджено висновки і рекомендації чисельними значеннями та графіками залежності різних параметрів PIM-системи і ПЛІС, отриманих за цими формулами.

 Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: ПЛІС, PIM- системи, інтелектуальна система пам’яті, розпаралелювання .

Надійшла 09.04.2015