Управляющие системы и машины, №4, 2016, стаття 10

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.04.086
Савченко Е. А., Тутова Е. В. Методика анализа данных, моделирования и прогнозирования уровня развития человеческого потенциала стран мира и регионов Украины. Управляющие системы и машины. 2016. № 4. C. 86-92.

Abstract on English.

УДК 519.163 + 681.5.015

Савченко Є.А., Тутова О.В., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

Методика аналізу даних, моделювання і прогнозування рівня розвитку людського потенціалу країн світу та регіонів України

Описано методику застосування кореляційно-регресійного аналізу та комбінаторного алгоритму МГУА для аналізу даних, моделювання і прогнозування рівня людського розвитку країн світу та регіонів України. Подано приклади розв’язання задач відновлення даних, відбору інформативних аргументів, побудови моделей для аналізу і прогнозу.

 Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: МГУА, аналіз даних, моделювання, прогнозування, рівень людського розвитку.