Управляющие системы и машины, №4, 2016, стаття 6

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.04.052
Макарова М. В. Интеллектуальное моделирование Е-готовности информационной экономики. Управляющие системы и машины. 2016. № 4. C. 52-61, 70.

Abstract on English.

УДК 65.011.56

М.В. Макарова, д.екон.н., пров.н.с., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E-mail: makarowa45@gmail.com

Інтелектуальне моделювання Е-готовності інформаційної економіки

Розглянуто принципи когнітивного моделювання та когнітивна модель готовності країни до інформаційної економіки (E-готовності). Проведено експертну формалізацію моделі стосовно України, подано оцінку початкового вектора керувально- го впливу на E-готовність та інтерпретовано результати його застосування. Проведено моніторинг змін базисних факторів ко- гнітивної моделі з появою нових технологій і змінами у соціально-економічному житті України.

 Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: когнітивне моделювання, вектор керуючого впливу, E-готовність, фактори когнітивної моделі.