Управляющие системы и машины, №4, 2016, стаття 3

DOI:
Бажан Л. И. Концептуальные аспекты интеллектуализации моделирования устойчивого развития транспортно-логистической системы на базе Интернет при условии неопределенности внешней среды. Управляющие системы и машины. 2016. № 4. C. 27-36.

Abstract on English.

УДК 330:652:519.2: 004.89 

Бажан Людмила Іванівна – к.т.н., зав. від., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E-mail: bazmil@ukr.net

 Концептуальні аспекти інтелектуалізації моделювання сталого розвитку транспортно-логістичної системи  на базі Інтернет за умови невизначеності зовнішнього середовища

Розглянуто проблеми сталого розвитку транспортно-логістичної системи за умов невизначеності зовнішнього середовища. Одним з найважливіших аспектів цього процесу є управління розформуванням та формуванням поїздів на сортувальній станції. Запропоновано один із можливих підходів до процесу вирішення виниклої проблеми використання інтелектуальних ресурсів
Інтернету на основі їх моніторингу, індексації та побудови семантичної мережі.

 Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: транспортно-логістична система, інтелектуальні ресурси, інтелектуальна підтримка прийняття рішення, Інтернет.