Управляющие системы и машины, №2, 2016, стаття 11

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.02.085
Суровцев И. В., Галимов С. К. Алгоритм обработки данных измерения концентрации методом хроноионометрии. Управляющие системы и машины. 2016. № 2. C. 85-91.

Abstract on English.

УДК 004.67:543.062 

Суровцев І. В., к.т.н., Міжнародний науковонавчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Email: dep175@irtc.org.ua,

Галімов С. К., аспірант, Міжнародний науковонавчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187Email: igorsur52@gmail.com

Алгоритм обробки даних вимірювання концентрації методом хроноіонометрії

Запропоновано алгоритм обробки даних вимірювання концентрації хімічних елементів методом хроноіонометрії за допомогою іонселективних електродів та нового хлорсрібного електроду з подвійним електролітичним ключем на приладі інверсійної хронопотенціометрії.

 Завантажити повний текст PDF ( російською).

Ключові слова: алгоритм, іонометрія, концентрація, електродна функція добавки, іонселективні електроди, хронопотенціометрія.

Надійшла 09.04.2015