Управляющие системы и машины, №5, 2016, стаття 5

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.02.041
Сергеев А. В. Технологии поиска данных в одноранговых сетях, построенных на основе распределенных хеш-таблиц. Управляющие системы и машины. 2016. № 2. C. 41-47.

Abstract on English.

УДК 004.75

А.В. Сергеев,  аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, пр. Акад. Глушкова, 2, 03022, Україна, E-mail: a.serhieiev@gmail.com

Технології пошуку даних в однорангових мережах, побудованих на основі розподілених хеш-таблиць

Здійснено аналіз архітектури однорангових мереж, побудованих на основі розподілених хеш-таблиць, та введено метрики для порівняння алгоритмів пошуку з метою визначення оптимального.

Завантажити повний текст PDF ( російською).

Ключові слова: децентралізовані мережі, однорангові мережі, розподілена хеш-таблця.

Надійшла 14.12.2015