Управляющие системы и машины, №2, 2016, стаття 3

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.02.028
Касім А.М. Формалізація процесу обробки даних для растрового маскування прозорості зображень рухомих об’єктів. Управляющие системы и машины. 2018. № 2.  C. 28-33, 84.

Abstract on English.

УДК 004:519.876, 004.93

А.М. Касім, к.т.н., Інститут кібернетики НАН України, E-mail: aneesa.qasem@gmail.com 

Формалізація процесу обробки даних для растрового маскування прозорості зображень рухомих об’єктів

Запропоновано метод забезпечення растрової прозорості фонових пікселів різноформатних символів рухомих об’єктів при їх виведенні на картографічному фоні. Суть методу зводиться до виконання в проміжному буфері двох послідовних формалізованих растрових операцій з масками прозорості AND і OR, що гарантує пріоритетне відносно картографічного фону виведення
прозорих спрайтів без необхідності дотримання вимоги непотрапляння значення фонового прозорого кольору до складу колірних кодів у контурі зображення окремого символу.

Завантажити повний текст в PDF (українською та російською)!

Ключові слова: динамічна сцена, маска прозорості, растрові логічні операції, спрайт, картографічний фон.

Надійшла 09.04.2015