Управляющие системы и машины, №2, 2016, стаття 2

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.02.022
Komyak V.V., Komyak V.M., Pankratov A.V., Prikhodko A.Yu. Obtaining the Local Extremum in the Problem of Covering the Fields by the Circles of Variable Radius. Управляющие системы и машины. 2016. № 2. C. 22-27.

Abstract on English.

 УДК 519.6

В.В. Комяк, кандидат технічних наук, Національний університет цивільного захисту України (Харків), Email: vlad1m1r@list.ru,

В.М. Комяк, доктор технічних наук, Національний університет цивільного захисту України (Харків), Email: vkomyak@ukr.net,

О.В. Панкратов, доктор технічних наук, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України (Харків), Email: impankratov@mail.ru,

О.Ю. Приходько, ад’юнкт, Національний університет цивільного захисту України (Харків), Email: akhir21@mail.ru

Отримання локального екстремуму в задачі покриття області колами змінних радіусів

Розглянуто задачу покриття області колами змінних радіусів. Побудовано математичну модель покриття. Запропоновано новий критерій покриття, на підставі якого аналітично описано область допустимих розв’язань задачі. Виходячи з аналізу властивостей моделі, показано, що розв’язання задачі може бути зведено до розв’язання послідовності задач нелінійного програмування.

Завантажити повний текст в PDF (англійською)!

Ключoвi слова: покриття колами змінних радіусів, критерій покриття, оптимізація, нелінійне програмування.

Надійшла 15.01.2016