Управляющие системы и машины, №3, 2018, стаття 7

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.03.069

Волощук Р.В. Конструювання інформаційної технології для розв’язання задач інтегрального оцінювання прогнозування стану економічної безпеки. Управляющие системы и машины. 2018. № 3. С. 69-84

Abstract on English.

УДК 681.513.2

Р.В. ВОЛОЩУК, мол. наук. співр., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, volrom@bigmir.net

Конструювання інформаційної технології для розв’язання задач інтегрального оцінювання та прогнозування стану економічної безпеки

Розглянуто основні етапи та складові конструювання інформаційної технології для розв’язання задач інтегрального оцінювання та прогнозування в галузі економічної безпеки для  підтримки прийняття ефективних управлінських рішень.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключові слова: інформаційні технології, складна система, інтегральний індекс, ваги показників, інвестиційна безпека.

Надійшла 17.10.2018