Управляющие системы и машины, №3, 2018, стаття 2

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.03.018

Піднебесна Г.А. Онтологічний підхід до побудови метамоделі предметної галузі індуктивного моделювання. Управляющие системы и машины. 2018. № 3. C. 18-32.

Abstract on English.

УДК 004.94

Г.А. ПІДНЕБЕСНА, мол. наук. співр., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, pidnebesna@ukr.net

ОНТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ МЕТАМОДЕЛІ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ ІНДУКТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

В роботі розглядається онтологічний підхід до аналізу та структурування знань предметної галузі індуктивного моделювання на основі МГУА. Результати такого аналізу домену є основою для формалізації знань та подальшого їх використання при розробці й модифікації відповідних інтелектуальних програмних засобів.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключові слова: індуктивне моделювання, МГУА, онтологія, декларативне програмування.

Надійшла 05.09.2018