Зміст № 3 (275), 2018

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.03

Тітул.

Зміст. С. 1-2.

Фундаментальні та прикладні проблеми Computer Science

Файнзильберг Л.С. Интеллектуальные информационные технологии — главный инструмент построения средств цифровой медицины. С. 3-17.

Інтелектуальні інформаційні технології та системи

Піднебесна Г.А. Онтологічний підхід до побудови метамоделі предметної галузі індуктивного моделювання. C. 18-32

Voronenko M.A. Event Model for Localization of Emergency Situations. C. 33-41

Технічні засоби інформатики

Баркалов А.А., Титаренко Л.А., Визор Я.Е., Матвиенко А.В., Кадет Н.П. Кодирование наборов микроопераций в совмещенном автомате. С. 42-50

Застосування (досвід розробки та впровадження інформаційних технологій)

Зосімов В.В., Христодоров О.В., Булгакова О.С. Технологія автоматизованої адаптації веб-додатків на   основі кіберсутностей. С. 51-59

Shahmaliyev Mammad. Simulation Model of Infinite Perishable Queueing Inventory System with Feedback. С. 60-68

Волощук Р.В. Конструювання інформаційної технології для розв’язання задач інтегрального оцінювання прогнозування стану економічної безпеки. С. 69-84

Хроніка, конференції, виставки, листи до редакції, дискусії, нові книги

Белик В.К. Моделирование живого техническими средствами (О некоторых аналогиях в технике и живом мире). С. 85-96