Управляющие системы и машины, №1, 2016, стаття 6

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.01.050
Малярец Л. М., Воронин А. В., Гунько О. В. Теоретические проблемы экономического роста. Управляющие системы и машины. 2016. № 1. С. 50-55.

Abstract on English.

УДК 313.42

Малярець Людмила Михайлівна – д.е.н., E-mail: Lyudmila.Malyarets@m.hneu.edu.ua, malyarets@ukr.net,

Воронін Анатолій Віталійович – к.т.н., E-mail: voronin61@ukr/net,

Гунько Ольга Володимирівна – к.ф.-м.н,

Харківський нац. економ. ун-т ім. Семена Коваля, Харків, Україна

Теоретичні проблеми економічного росту

Розглянуто математичну модель економічного зростання, яка є модифікацією моделі Харрода–Домара. В результаті аналізу
поведінкових властивостей запропонованого економічного механізму виявлено гіперболічну динаміку накопичення капіталу з кінцевим часом життя макроекономічної системи.

 Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: капітал, дохід, економичне зростання, гіпербола, кризис, рівняння Вольтерра, лог-періодичні коливання, гіпергеометричне рівняння.

Надійшла 09.04.2015