Управляющие системы и машины, №1, 2016, стаття 5

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.01.045
Ходаковский Н. И., Кузьменко Б. В. Построение автоматной модели обучения в компьютерных обучающих средах.  Управляющие системы и машины. 2016. № 1. C. 45–49. 

Abstract on English.

УДК 615.04

Ходаковський Микола Іванович – к.т.н., Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (Київ), Україна, E-mail:  nhodak@ukr.net ,

Кузьменко Борис Володимирович – д.т.н., Ін-т вугільних технологій НАН України (Київ), Україна

Побудова автоматної моделі навчання в комп’ютерних навчальних середовищах

Створено нові навчальні технології, надається можливість досягнення їх високого інтелектуального рівня шляхом використання комп’ютерних навчальних середовищ. На основі спеціально розробленої моделі можна створити вирішувач математичних задач краще і швидше людини. Комп’ютер використовує відфільтрований арсенал готових форм, прийомів і способів розв’язання математичних задач, а інтелектуальні асистенти сприяють створенню і розв’язанню задач.

 Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: комп’ютерні навчаючі середовища, автоматна модель навчання, навчаючі технології, інтелектуальні асистенти.

Надійшла 09.04.2015