Управляющие системы и машины, №1, 2016, стаття 4

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.01.034
Кунашев Д.І., Трохименко О.П., Соловйов С.О., Дзюблик І.В. Формування концепції автоматизованої обробки та аналізу цифрових зображень субстратзалежних клітинних систем. Управляющие системы и машины. 2016. № 1. С. 34-44.  

Abstract on English.

УДК 611-018.1-086-092.4:612.014.46:578.858

Кунашев Дмитро Ігорович – аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка (Київ), E-mail: dimakunashev@gmail.com

Трохименко Олена Петрівна – к.б.н., Нац. мед. акад. післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (Київ)

Соловйов Сергій Олександрович – к.б.н., Нац. мед. акад. післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (Київ)

Дзюблик Ірина Володимирівна – д.м.н., Нац. мед. акад. післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (Київ)

Формування концепції автоматизованої обробки та аналізу цифрових зображень субстратзалежних клітинних систем

Розроблено загальну концепцію автоматичної обробки та аналізу цифрових зображень в мікроскопії з подальшим створенням алгоритмів кількісного аналізу візуальних даних щодо живих субстратзалежних клітинних систем на прикладі перещеплювальної культури клітин аденокарциноми гортані людини HEP-2.

 Завантажити повний текст PDF (українською та російською).

Ключові слова: клітинні системи, мікроскопія, обробка і аналіз цифрових зображень, автоматизація, контури клітин, метод Оцу, сегментація вододілом, інформаційно-комп’ютерні технології.

Надійшла 09.04.2015