Управляющие системы и машины, №1, 2016, стаття 1

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.01.003
Сарычев А. П. Линейная авторегрессия со случайными коэффициентами на основе метода группового учёта аргументов в условиях квазиповторных наблюдений Управляющие системы и машины. 2016. № 1. С. 3-15.

Abstract on English.

УДК 519.25:681.5

Сарычев Олександр Павлович – д.т.н., Ін-т техн. механіки НАН і НКА України (Дніпропетровськ), E-mail: Sarychev@prognoz.dp.ua 

Лінійна авторегресія з випадковими коефіцієнтами на основі методу групового урахування аргументів за умов квазіповторних спостережень

Запропоновано критерій регулярності з розбиттям вибірок спостережень на навчальні та перевірні підвибірки за умов квазіповторних спостережень для моделювання в класі авторегресійних рівнянь з випадковими коефіцієнтами. Виявлено умову редукції оптимальної авторегресійної моделі, що залежить від параметрів моделі і обсягів вибірок.

 Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: структурна невизначеність, критерій регулярності.

Надійшла 09.10.2015