Управляющие системы и машины, №6, 2016, стаття 10

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.06.080
Литвин О. М., Драгун В. В. Метод пошуку просторового розподілу повільності на основі першого наближення в шахтній сейсмічній томографії. Управляющие системы и машины. 2016. № 6. C. 80-88.

Abstract on English.

УДК 519.6

Литвин Олег Миколайович – д. ф.-м. н., проф., зав. каф. вищої та прикладної математики, E-mail: academ_mail@ukr.net,

Драгун Володимир Володимирович – аспірант кафедри вищої та прикладної математики, E-mail: vdragun.94@gmail.com,

Української інженерно-педагогічної академії, м Харків, 61003, вул. Університетська, 16, Україна

Метод пошуку просторового розподілу повільності на основі першого наближення в шахтній сейсмічній томографії

Запропоновано пошук просторового розподілу повільності в шахтній сейсмічній томографії за допомогою перших значень часу прибуття сейсмічного сигналу від системи джерел до системи приймачів, розміщених на кількох горизонтальних площинах. Ці розподіли повільності отримують шляхом обчислення значення суми Фур’є, коефіцієнти якої обчислюють за допомогою проекцій вздовж деякої системи ліній в кожній з цих горизонтальних площин.

Завантажити повний текст в PDF (українською та російською).

Ключові слова: комп’ютерна томографія, шахтна томографія.

Отримана 25.08.2016