Управляющие системы и машины, №6, 2016, стаття 8

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.06.067
Бодянский Е. В., Струков В. М., Узлов Д. Ю. Задача оценки близости многомерных объектов анализа данных. Управляющие системы и машины. 2016. № 6.  C. 67-72.

Abstract on English.

УДК 343.346.8:004.056.53

Бодянський Євген Володимирович – д.т.н., проф., завідувач науково-дослідною лабароторією, Харьківський нац. ун-т радіоелектроніки, Харьків, Україна, E-mail: bodyanskiy@gmail.com, 

Струков Володимир Михайлович – к.т.н., доцент, Харківський національний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри інформаційних технологій та захисту інформації, Україна, E-mail: struk_vm@ukr.net,

Узлов Дмитро Юрійович – к.т.н., Управління інформаційного забезпечення Головного управління Національної поліції в Харківській області, Україна, начальник управління.

Задача оцінки близькості багатовимірних
об’єктів аналізу даних

Статтю присвячено проблемі оцінки близькості багатовимірних об’єктів, ознаки яких вимірюються в різних шкалах, а оброблювані дані мають велику розмірність і з різних причин мають пропуски. Запропоновано спосіб оцінки близькості таких об’єктів, який дозволяє будувати алгоритми кластеризації, класифікації та асоціації з її використанням та застосовувати при цьому класичні методи.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: data Mining, багатовимірні об’єкти, кластеризація, класифікація, шкала вимірів, кількісна метрика, категоріальна метрика, рангова метрика.

Надійшла 23.11.2016