Управляющие системы и машины, №6, 2016, стаття 7

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.06.059
Левыкин В. М., Чалая О. В. Модель знание-емкого бизнес-процесса для задач интеллектуального анализа процессов. Управляющие системы и машины. 2016. № 6. C. 59-66, 72.

Abstract on English.

УДК 004.891.3

В.М. Левикін, д.т.н., E-mail: levykinvictor@gmail.com,

О.В. Чала, к.е.н., E-mail: oksana.chala@nure.ua,

Харьківський нац. ун-т радіоелектроніки, Харьків, Україна

Модель знання-ємного бізнес-процесу для задач інтелектуального аналізу процесів

Запропоновано модель знання-ємного бізнес-процесу, яка містить набір його станів і правила переходів між ними. Модель відрізняється від існуючих тим, що пов’язує контекст і послідовність дій процесу за допомогою темпоральних правил, що дозволяє адаптувати модель під час виконання бізнес-процесу шляхом включення нових правил.

 Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: знание-емкий бизнес-процесс, интеллектуальныйо анализ  процессов, бизнес-процесс, темпоральные правила.


Надійшла 11.11.2016