Управляющие системы и машины, №2, 2018, стаття 9

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.02.087
Кузнецова Н.В., Бідюк П. Выявление рисков мошенничества в ходе тендерных закупок методами теории выживания. Управляющие системы и машины. 2018. № 2. C. 87-96.

Abstract on English.

УДК 004.942

Н.В. Кузнєцова, канд. техн. наук, доцент,

П.І. Бідюк, д-р техн. наук, професор,

Кафедра математичних методів системного аналізу Інститут прикладного системного аналізу (ІПСА) Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ)

Виявлення ризиків шахрайства в ході тендерних закупівель методами теорії виживання

Вступ. Прозорість проведення публічних закупівель є важливою інформацією для іноземних інвесторів та міжнародної спільноти, яка підтверджує, що в країні забезпечується рівний доступ і однакові можливості для всіх компаній на ринку, і свідчить про відсутність корупції та саморегуляцію ринку. Для України, де була створена спеціальна платформа для відкритих онлайн-закупівель, задача перевірки і виявлення змов або непрозорих договорів є досить актуальною, оскільки все частіше лунають звинувачення у ЗМІ про непрозорість і змови при проведенні таких тендерів.

Мета статті — розробити нові моделі для виявлення та класифікації компаній, що беруть участь у тендерах, з метою уникнення недоброчесної конкуренції і змови.

Методи. Стандартні методи інтелектуального аналізу даних на основі нейронних мереж, дерев рішень, байєсівського класифікатора та логістичної регресії показали досить високу похибку, а тому запропоновано побудувати моделі виживання на основі пропорційних ризиків Кокса та оцінки Каплана–Майера.

Результати. Функції виживання та функції ризику дозволили визначити поведінку компаній, підозрюваних у змові, у часі, а також виявляли залежність від часу перебування на платформі кількості поданих та відхилених заявок на тендерах. Окремо були побудовані функції виживання для компаній за кількістю відхилених тендерів, та визначено тенденцію довшого перебування на платформі компаній, які мали певні домовленості між собою та брали участь у тендерах.

Висновки. Запропонований підхід до аналізу та класифікації компаній на основі моделей виживання показав високі результати виявлення підозрілих компаній та суттєво вищі значення ймовірності з виживання та подальшої роботи в часі порівняно з компаніями — реальними учасниками торгів. Вищі ймовірності виживання були помічені також і для компаній, що часто брали участь у торгах, та навіть неодноразово були дискваліфіковані, що є підтвердженням правильного визначення підозрілих компаній, присутніх і активних на українському ринку тендерних закупівель.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: тендерні закупівлі, ризики шахрайства, модель пропорційних ризиків Кокса, оцінка Каплана–Майера.

Отримана 16.04.2018