Управляющие системы и машины, №2, 2018, стаття 8

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.02.080
Войтер А.П. Эффективность адаптивного управления длиной пакетов в радиосетях передачи данных. Управляющие системы и машины. 2018. № 2. C. 80-86.

Abstract on English.

УДК 621.39

А.П. Войтер, д.т.н., заст директора,  Інститут ядерних досліджень НАН України, просп. Науки, 47, Київ, 03028, Україна, voiter@kinr.kiev.ua

ЕФЕКТИВНІСТЬ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДОВЖИНОЮ КАДРІВ В РАДІОМЕРЕЖАХ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

Вступ. Описано математичну модель для обчислення ефективності передачі на канальному рівні радіомереж, в яких використовується адаптивний протокол МДКН з змінною довжиною кадрів даних, з урахуванням впливу частоти помилки в радіоканалі та формату пакетів.

Мета статті. Метою роботи є визначення ефективності передачі адаптивного протоколу МДКН із змінною довжиною кадрів та жорсткою стратегією доступу до радіоканалу з урахуванням обмежень на довжину кадрів з боку  фізичного рівня мережі та протоколу  LLC.

Методи: Отримано математичну модель ефективності передачі у вигляді  функції фізичної швидкості передачі в радіоканалі, ймовірності успішної передачі кадра для заданої частоти помилок в радіоканалі, структури пакета та ймовірності безконфліктної передачі кадрів для протоколу МДКН з адаптивним керуванням довжиною кадру.

Результати. Математична модель дає змогу обчислити оптимальний розмір кадрів даних для протоколу LLC та його допустиме збільшення в адаптивних процедурах протоколу МДКН, ефективність передачі на канальному рівні радіомережі та її пропускну спроможність. Показано, що ефективність розглянутого адаптивного протоколу CSMA при його інтегрованому використанні обмежена на рівні 30% його потенціалу.

Висновок. Запропонована математична модель може бути використана для практичної реалізації адаптивного управління довжини кадрів в радіомережах передачі даних з метою оптимізації ефективності передачі.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключовi слова:  радіомережі, адаптивне управління, математична модель, довжина кадрів.

Отримана 26.06.2018