Управляющие системы и машины, №2, 2018, стаття 7

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.02.068
Мороз О.Г. Аналіз застосування генетичних алгоритмів в задачах глобальної оптимізації. Управляющие системы и машины. 2018. № 2. C. 68-79.

Abstract on English.

УДК 6:004.8

О.Г. МОРОЗ, мол. наук. співр., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, Moroz@ukr.net

Аналіз застосування генетичних алгоритмів
в задачах глобальної оптимізації

Подано загальну характеристику генетичних алгоритмiв як ефективних та перспективних засобiв вирiшення проблеми глобальної оптимiзацiї. Розглянуто приклади складних реальних задач оптимiзацiї та iдентифiкацiї, успiшно розв’язаних iз застосуванням генетичних алгоритмiв.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключовi слова: глобальна оптимiзацiя, генетичнi алгоритми, iдентифiкацiя систем.

Отримана 28.03.2018