Зміст № 2 (274), 2018

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.02

Тітул.

Зміст. С. 1-2.

Фундаментальні та прикладні проблеми інформатики та інформационих технологій

Семенюта М.Ф., Гришманов Д.Є. Про застосування граціозної розмітки у mpls-мережах. C. 3-11.

Образне мислення

Калмиков В.Г., Шарипанов А.В. Сегментація експериментальних кривих як реалізація кусково-гладких функцій. C. 12-18.

Інтелектуальні інформаційні технології та системи

Палагін О.В., Петренко М.Г., Малахов К.С.  Інформаційна технологія та інструментальні засоби підтримки процесів дослідного проектування smart-систем. C. 19-30.

Водолазський Є.В., Латюк С.А. Блочна модифікація сэмплування за Гибсом для розпізнавання прихованих марковських полів. C. 31-41.

Технічні засоби інформатики

Бабаков Р.М., Баркалов О.О. Зменшення максимальної кількості суттєвих вхідних змінних в мікропрограмному автоматі з операційним автоматом переходів. C. 42-51.

Методи та засоби обробки даних та знань

Урсатьев О.А. Великі дані. аналітичні бази даних і сховища: Teradata. C. 51-67.

Мороз О.Г. Аналіз застосування генетичних алгоритмів в задачах глобальної оптимізації. C. 68-79.

Інформаційні та комунікаційні середовища

Войтер А.П. Eфективність адаптивного управління довжиною кадрів у радіомережах передачі даних. C. 80-86.

Застосування (досвід розробки та впровадження інформаційних технологій)

Кузнецова Н.В., Бідюк П. Виявлення ризиків шахрайства в ході тендерних закупІВЕЛЬ методами теорії виживання. C. 87-96.