Управляющие системы и машины, №6, 2016, стаття 5

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.06.040
Багирова С. А. Анализ системы обслуживания-запасания с мгновенным обслуживанием и переменным объемом заказов. Управляющие системы и машины. 2016. № 6. C. 40-47.

Abstract on English.

УДК. 381.3

Багірова Севіндж Алакбер кизи – докторант, Бакинський державний університет (Баку, Азербайджан), E-mail: aseva@gmail.com 

Аналіз системи обслуговування запасання з миттєвим обслуговуванням та змінним обсягом замовлень

Вивчено модель системи, в якій витрачальні вимоги можуть утворювати джерело повторних вимог – скінченних або нескінченних. Розроблено точний і наближений методи для визначення характеристик системи, що вивчається. Подано результати числових експериментів.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова:  системи обслуговування–запасання, миттєве обслуговування, змінний обсяг замовлень. 

Надійшла 09.12.2016