Ред. політика та етика

 1. Загальні положення

Редакційна політика журналу “Control Systems and Computers” (“Системи керування та комп’ютери”, “Управляющие системы и машины”) базується на рекомендаціях етики до наукових публікацій, розроблених Комітетом з питань етики публікації (COPE) (https://publicationethics.org/) та відповідає сучасним вимогам законодавства України щодо захисту авторського права, у тому числі від плагіату.

          2. Редакційна політика

• Застосування високих академічних та етичних стандартів шляхом подвійного сліпого експертного огляду та дотримання рекомендацій найкращих світових практик.
• Застосування прозорості рецензування та загальнодоступної форми цього процесу.
• Полегшення доступу до результатів досліджень для української та міжнародної дослідницької спільноти:
    (1) наданням структурованих рефератів англійською/українською мовами;
    (2) забезпечення відкритого доступу до повних текстів;
    (3) підтримка міжнародної ліцензії Creative Commons Attribution-NonCom Commercial 4.0 (CC-BY-NC);
   (4) безкоштовна обробка та публікація робіт

• Забезпечення неупередженого розгляду всіх подань за встановленою процедурою.
• Використання Ліцензійної угоди для врегулювання авторства, захисту авторського права, права інтелектуальної власності та потенційних проблем вирішення конфлікту інтересів.
• Впровадження механізмів коригування документів в разі виявлення помилок в процесі або після публікації.

       3. Етичні принципи

Редакція очікує від авторів дотримання таких принципів:

 • оригінальність дослідження;
 • надійність отриманих результатів та правдивість даних;
 • об’єктивне обговорення результатів дослідження;
 • визнання внеску інших дослідників, належне посилання на їхні роботи;
 • уникнення зайвого самоцитування та розширення списку посилань;
 • надання конфіденційної інформації лише за чіткого дозволу власника/джерела;
 • наявність дозволу третьої сторони на використання їхніх матеріалав (включаючи зображення) у публікації;
 • визнання всіх важливих учасників досліджень, що згадуються у роботі;
 • затвердження остаточної версії статті усіма співавторами та їх письмова згода на публікацію;
 • негайне повідомлення редакції про суттєві помилки чи неточності у публікації.

Оцінюючи статтю для публікації, рецензент та члени редакційної ради повинні дотримуватися таких принципів:

 • надання об’єктивної оцінки, що ґрунтується виключно на академічних заслугах роботи та спрямована на поліпшення якості тексту;
 • інформування виконавчого редактора про потенційний конфлікт інтересів та підозру на плагіат;
 • сповіщення виконавчого редактора, якщо рецензія не може бути закінчена вчасно або стаття не відповідає області компетенції;
 • трактування розглянутої статті як конфіденційної інформації;
 • звернення уваги на пропущені посилання, надлишок посилань та істотне повторення вже опублікованих результатів.

Редакція несе відповідальність за вирішення питань, пов’язаних з порушеннями можливих авторів чи рецензентів. Журнал використовує програми перевірки на плагіат.

     4. Авторські права та копіювання

Усі статті, опубліковані в журналі, є у вільному доступі під ліцензією CC-BY-NC на таких веб-сайтах:
– Журналу “Сontrol Systems and Computers”:
http://usim.org.ua;
–  Національної бібліотеки України В.І. Вернадського
http: //www.nbuv.gov.ua