Управляющие системы и машины, №6, 2016, стаття 3

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.06.024
Гриценко В. И., Файнзильберг Л. С., Кравченко А. Н., Корчинская З. А., Ориховская К. Б, Пасько В. С., Станиславская С. С. Когнитивные графические образы в задаче оценки реакции организма на нагрузку методом фазаграфии. Управляющие системы и машины. 2016. № 6.C. 24-33.

Abstract on English.

УДК  616.12-07
 
Гриценко В.І., чл.-кор. НАН України, директор, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E-mail: vig@irtc.org.ua,
Файнзільберг Л.С., д-р техн. наук, професор, глав. науч. співроб., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, fainzilberg@gmail.com,
Кравченко А.М., д.м.н., Держ. науч. установа «наук.-практ. центр профілактичної та клінічної медицини »Гос. управ. справами,
Корчинська З.А., н.с., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна,
Оріховська К.Б, аспірантка, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна,
Пасько В.С., к.м.н., Держ. науч. установа «наук.-практ. центр
профілактичної та клінічної медицини »Гос. управ. справами,
Станіславська С.С., зав.відділом, Держ. науч. установа «наук.-практ. центр профілактичної та клінічної медицини »Гос. управ. справами, Київ Україна
 

Когнітивні графічні образи в задачі оцінювання реакції організму на навантаження методом фазаграфії

  Запропоновано новий метод оцінки адекватності реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження. Метод заснований на побудові когнітивного графічного образу, який інтегрально відображає значення показників одноканальної електрокардіограми в стані спокою, на висоті навантаження і в період реституції. Метод реалізовано у вигляді програмного модуля в складі інтелектуальної інформаційної технології, що забезпечує оперативність і зручність проведення скринінгових обстежень в польових умовах.
 
 
Ключові слова: інформаційна технологія, когнітивна графіка, показники ЕКГ, тест з фізичним навантаженням
 

Надійшла 01.09.2016