Управляющие системы и машины, №6, 2016, стаття 1

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.06.003
Палагин А.В. Введение в класс трансдисциплинарных онтолого-управляемых систем исследовательского проектирования Управляющие системы и машины. 2016. № 6. С. 3-11.

Abstract on English.

УДК. 381.3

Палагін О.В. – академік НАН України, д.т.н., Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E-mail: palagin_a@ukr.net

Введення в клас трансдисциплінарних онтолого-керуємих систем дослідницького проектування

Розглянуто клас систем дослідницького проектування, заснованих на використанні парадигм трансдисциплінарності, онтологічного керування та цілеспрямованого розвитку. Призначений насамперед для проектування нових прикладних інтелектуальних інформаційних систем і технологій.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова:  трансдисциплінарність, онтологічне керування, віртуальні структури, системи, що розвиваються.

Надійшла 03.11.2016