Управляющие системы и машины, №5, 2016, стаття 10

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.05.084
Глибовец А.Н., Дмитрук Я.О. Эффективность применения языков программирования  в фреймворке Apache Hadoop с использованием MapReduce. Управляющие системы и машины. 2016. № 5. С. 84-92.

Abstract on English.

УДК 519.87

Глібовець Андрій Миколайович – к.ф-м.н, Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія» (Київ), E-mail: andriy@glybovets.com.ua,

Дмитрук Ярослав Олегович – магістр, Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія» (Київ), E-mail: yaroslav.dmytruk@gmail.com

Ефективність застосування мов програмування у фреймворку Apache Hadoop з використанням MapReduce

Досліджено ефективність використання різних мов програмування у фреймворку  Apache Hadoop для обробки великих колекцій даних з використанням моделі MapReduce. Акцент зроблено на аналізі швидкості виконання програм у Hadoop-кластері. Проведено порівняння різних проектів із екосистеми Hadoop для розподілених обчислень. Описано експерименти, які підтвердили переваги використання Apache Spark. Встановлено, що перевага у швидкості MapReduce-програм, написаних на Java- або іншій JVM-мові над іншими, є суттєвою.

Завантажити повний текст PDF ( російською).

Ключові слова:  BigData, MapReduce, Apache Hadoop, Spark, Java, Pyton, Scala.

Надійшла 25.08.2016