Авторам

Журнал приймає оригінальні статті, що не були опубліковані або подані для публікації в інших місцях.

Збори за обробку статті або інші збори, пов’язані з публікацією у журналі, не стягуються.

Журнал публікує праці англійською та українською мовами.

Зразок подачі статті англійською.

Зразок подачі статті українською.

Автори подають до редакції:

     1. Рукопис в електронному вигляді, оформлений у редакторі Microsoft Word не більше 30 сторінок (розмір А4, шрифт 12, міжрядковий інтервал – 1,5) надсилають на адреси: usim@irtc.org.ua або savchenko_e@meta.ua. Сторінки мають бути пронумеровані. Стаття має бути структурована, тобто містити розділи: назва, автори, вступ, постановка проблеми, мета, методи (за необхідності), результати, висновки, довідкова інформація, інформація про грант або фінансову підтримку.

      2. Коротку анотацію (5-6 рядків) мовою, на якій підготовлено статтю. Вказують прізвища авторів, назву рукопису, ключові слова.

      3. Розширену структуровану анотацію до 2000 знаків (без пробілів), яка має містити такі розділи: автори, назва, вступ, мета, результати, висновок, ключові слова:

     • українською та російською мовами для англійських статей;

    • англійською та російською мовами для українських статей.

Ви можете подати структуровану анотацію українською та/або російською мовою – переклад буде надано журналом.

       4. Пристатейні посилання повинні бути пронумеровані відповідно до їх появи в тексті. Цей список у статті або розширений англійський анотації має бути підготовлений з використанням гарвардського стилю.

       5. Інформацію про авторів, включаючи: повне ім’я, науковий ступінь та звання (за наявності), посаду, місце роботи, поштову адресу організації – українською та англійською мовами, електронну пошту, ідентифікатор науковця ORCID (обов’язково), Scopus та Research-ID за наявності.

      6. Відповідальний автор повинен надати копію останньої сторінки документа, підписану всіма авторами як їх згоду на публікацію, та ліцензійну угоду, підписану всіма авторами (* .pdf, * .jpg).

     7. Автор самостійно визначає тематику статті.

Етапи обробки статті

• Надані матеріали перевіряються виконавчим редактором та головним редактором на відповідність основним вимогам та на наявність плагіату. Роботи, які пройшли перевірку, передаються членам редакції на рецензування. Виконавчий редактор протягом 3 робочих днів повідомляє відповідного автора про те, чи матеріал прийнятий до рецензування.

• Документ вивчається двома незалежними експертами для подвійної сліпої рецензії, принаймні один з них є членом редакційної колегії. Вони надають виконавчому редактору свої зауваження та рекомендації щодо прийняття або відхилення статті, формивши належним чином рецензію. Рішення приймає редакційна колегія, яка може вимагати додаткового розгляду статті у разі суперечки.

• Рецензування зазвичай триває 3-4 тижні, після чого автору повідомляється про результати та надається коментарі рецензентів, які мають бути розглянуті в остаточній версії статті. Детальні коментарі можуть бути надані в тексті статті.

• Якщо автор не погоджується з коментарями або не може виконати остаточну версію протягом 2 тижнів, він/вона повинен зв’язатися з виконавчим редактором, який відповідає за координацію.

• Контактний автор несе відповідальність за те, щоб усі його співавтори перевірили остаточну версію та підписали останню сторінку, а також свою згоду на публікацію. Копію підписаної останньої сторінки слід повернути у вигляд сканованої або фотокопії електронною поштою.

Автори зберігають авторські та видавничі права без обмежень із підтвердженням початкової публікації в журналі.