Авторам

Вимоги до оформлення матеріалів (Вимоги).

  1. Рукопис подається на білому папері, надрукований через два інтервали, обсягом не менше 12 та й не більше 30 сторінок, на одному боці аркуша формату А4 (кегль 12) та в електронному вигляді українською, англійською або російською. Сторінки повинні бути пронумеровані. До статті англійською бажано додавати російський або український варіант тексту.  Пріоритет надається статтям, поданим англійською. (Зразок подачі статті.)
  2. Коротку анотацію на мові, на якій подано статтю, надруковану на окремій сторінці (до 5 рядків кожна) із зазначенням ПІБ автора (ів), назви статті, ключових слів (через два інтервали).
  3. Розширені анотації та ключові слова українською (якщо статтю подано рос. та англ.) та англійською мовою (якщо статтю подано рос. та укр.) – не менше 1800 знаків, з назвою статті, ПІБ автора/(ров) та виділеними рубриками: Introduction, Purpose, Methods, Results, Conclusion.  Автор наводить також англійською місце роботи (бажано з адресою) і пристатейний список літератури в перекладі або транслітерації.
  4. Файл з текстом статті, анотаціями, відомостями про авторів на на електронні адреси: usim@irtc.org.ua або savchenko_e@meta.ua.
  5. Відомості про автора (ів) містять прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, місце роботи, должность, адреса, телефон, факс, е-таil (російською та англійською мовами).
    Бажано вказувати ID автора ORCID, Scopus, Google Scholar і т.ін.
  6. Копію квитанції про передплату журналу УСиМ авторів статті (не менше ніж на півроку). Бажано офорляти після отримання позитивної рецензії на подану статтю.
  7. Представник авторів статті підписує ліцензійну угоду автора з редакцією журналу на опублікування статті.
  8. Автор самостійно вказує тематику статті.