Управляющие системы и машины, №5, 2016, стаття 9

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.05.076
Бодянский Е.В., Винокурова Е.А., Кобылин И.О., Мулеса П.П. Робастная адаптивная идентификация нестационарных временных рядов с помощью ансамбля обучаемых
гибридных адаптивных моделей.
Управляющие системы и машины. 2016. № 5. С. 76-83.

Abstract on English.

УДК 004.032.26 

Бодянський Євгеній Володимирович, д.т.н., проф., проф. кафедри штучного інтелекту, науковий керівник Проблемної науково-дослідної лабораторії автоматизованих систем управління, Харківський національний університет радіоелектроніки, yevgeniy.bodyanskiy@nure.ua, +380577021890,

Винокурова Олена Анатоліївна,д.т.н., проф., головний науковий співробітник Проблемної науково-дослідної лабораторії автоматизованих систем управління, проф. кафедри безпеки інформаційних технологій, Харківський національний університет радіоелектроніки, olena.vynokurova@nure.ua,

Кобилін Ілля Олегович, аспірант кафедри штучного інтелекту, Харківський національний університет радіоелектроніки, ilya.kobylin@nure.ua,

Мулеса Павло Павлович, к.т.н., доцент кафедри кібернетики і прикладної математики, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», ppmulesa@gmail.com

Робастна адаптивна ідентифікація нестаціонарних часових рядів за допомогою ансамблю гібридних адаптивних моделей, що навчаються

Запропоновано моделі робастної адаптивної ідентифікації нестаціонарних часових рядів в on-line режимі надходження потоку даних, що характеризуються простотою обчислювальною реалізації. Проведено низку імітаційних експериментів на основі тестових і реальних даних. 

Завантажити повний текст PDF ( російською).

Ключові слова: адаптивна ідентифікація, робастні цільові функції, нестаціонарні нелінійні часові ряди, ансамбль моделей.
 
Надійшла 20.09.2016