Редакційна колегія

Головний редактор – Гриценко В.І., к.т.н., чл.-к. НАН України

Заступники головного редактора: Палагін О.В., д.т.н., проф., академік НАН України, Савченко Є.А., к.т.н., с.н.с.

Технічні науки: Аббасов Алі Мамед огли, проф., акад. НАНА (Азербайджан), Абламейко С.В., д.т.н., проф., акад. НАН РБ (Беларусь), Baranoff Samarij, д.т.н., проф. (Канада), Бекмуратов Т.Ф., д.т.н., проф., акад. АН РУз (Узбекистан),  Згуровский М.З., д.т.н., проф., акад. НАНУ (Київ), Лебедев Д.В., д.т.н., проф. (Київ), Малиновський Б.Н., д.т.н., проф., чл.-к. НАНУ (Київ),  Подчасова Т.П., д.т.н., проф. (Київ), Пономаренко Л.А., д.т.н., проф. (Київ), Файнзільберг Л.С., д.т.н. (Київ), Якименко Ю.І., д.т.н., проф., акад. НАНУ

Фізико-математичні науки: Андон Ф.И., д.ф.-м.н., проф., акад. НАНУ (Київ), Анісімов А.В., д.ф.-м.н., проф., член.-к. НАНУ, Донец Г.А., д.ф.-м.н. (Київ), Задірака В.К., д.ф.-м.н., проф., акад. НАНУ (Київ), Кнопов П.С., д.ф.-м.н., проф. (Київ), Мейтус В.Ю., д.ф.-м.н. (Київ), Чікрій А.А., д.ф.-м.н., проф., чл.-к. НАНУ (Київ), Шлезінгер М.И., д.ф.-м.н., проф. (Київ),  Шукурян Ю.Г., д.ф.-м.н., проф. (Арменія)