Управляющие системы и машины, №5, 2016, стаття 7

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.05.054
Гриценко В.И., Тимашова Л.А. «Умное предприятие» как базовый объект цифровой  экономики. Управляющие системы и машины. 2016. № 5. С. 54-61.

Abstract on English.

УДК 62-503

Гриценко Володимир Ілліч,  директор, член-кор. НАН України, E-mail: vig@irtc.org.ua 

Тимашова Ліана Анатоліївна,  д.т.н., зав. отд., E-mail: dep190@irtc.org.ua 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

 «Розумне підприємство» як базовий об’єкт цифрової економіки

Розроблено нові підходи управління підприємством за умов високої динаміки зміни виробнично-технологічних та ділових
процесів цифрової економіки. Запропоновано технології створення «розумних» підприємств як виробничої інновації, що базується на високому рівні знань про систему, високопродуктивних методах інтелектуалізації процесів управління і моделях образного мислення. Особливість такої технології – надання їй нових можливостей для управління, здатних змінити продуктивність, концепцію і спосіб функціонування підприємства в різних галузях промисловості.

Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: інтелектуальне підприємство, інтелектуальні сенсорні системи, цифрова економіка, автоматизована система управління

Надійшла 17.10.2016