Управляющие системы и машины, №5, 2016, стаття 4

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.05.032
Шерман З.А. О квадратной суммарной разметке некоторых графов. Управляющие системы и машины. 2016. № 5. С. 32-36.

Abstract on English.

УДК 519.87

Шерман Зоя Олександрівна – аспірант, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E-mail: sherman.zoya@gmail.com

Про квадратну сумарну розмітку деяких графів

Розглянуто методи побудови квадратної сумарної розмітки одноточкового з’єднання будь-якого квадратного сумарного графа з ланцюгом, реберного з’єднання n копій циклу C3 з ланцюгом, а також графа, отриманого в результаті ланцюгового з’єднання циклів. Доведено існування квадратної сумарної розмітки тотального графа ланцюга та диз’юнктивного об’єднання будь-яких двох квадратних сумарних графів.

Завантажити повний текст PDF ( російською).

Ключові слова: квадратна сумарна розмітка, квадратний сумарний граф, тотальний граф.

Надійшла 19.10.2016