Управляющие системы и машины, №4, 2017, стаття 9

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.04.076

Антонюк Я.М., Прус Т.Н. Технологические аспекты подготовки учебного контента для поддержки массового непрерывного обучения. Управляющие системы и машины. 2017. № 4. С. 76-82.

Abstract on English.

УДК 658.012.011.56.061.14

 Антонюк Я.M., наук. співробітник, E-mail: ant@irtc.org.ua

Прус T.M., інж.-програміст, E-mail: prus@irtc.org.ua

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

Технологічні аспекти підготовки учбового контенту для підтримки масового неперервного навчання

Подано принципи використання в системі безперервної освіти мультимедійних технологій на прикладі віртуальної реальності. Виконано базову розробку методики створення об’єктів віртуальної реальності, схема та базовий опис відповідних лабораторій. Показано приклади використання об’єктів віртуальної реальності в структурі установ НАН і МОН України.

Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: безперервна освіта, навчальний контент, мультимедіа наповнення, віртуальна реальність, ВР-лабораторія.

  Надійшла: 17.08.2017