Управляющие системы и машины, №4, 2017, стаття 5

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.04.043

Баркалов А.А., Титаренко Л.А., Визор Я.Е., Матвиенко А.В. Уменьшение аппаратурных затрат в совмещенных автоматах.  Управляющие системы и машины. 2017. № 4. С. 43-50.

Abstract on English.

УДК 004.274

Баркалов Олександр Олександрович – д.т.н., Зеленогурський унт (Зелена Гура, Польща)
Тітаренко Лариса Олександрівна – д.т.н., Зеленогурський ун-т (Зелена Гура, Польща)
Візор Ярослав Євстахійович – к.т.н., ІК ім. В.М. Глушкова НАН України (Київ),
Матвієнко Олександр Володимирович – н.с., ІК ім. В.М. Глушкова НАН України (Київ).

 Зменшення апаратурних витрат у суміщених автоматах

Запропоновано метод синтезу суміщеного мікропрограмного автомата, орієнтований на базис FPGA, який дозволяє отримати
схему з мінімальним числом елементів LUT. Оптимізація досягається перетворенням кодів стану автомата у коди класів псевдоеквівалентних станів. Подено приклад синтезу автомата з використанням даного методу.
 
Завантажити повний текст в PDF (російською).
 
Ключові слова: суміщений автомат, FPGA, LUT, EMB, синтез, структурна редукція. 

Надійшла 29.06.2017