Управляющие системы и машины, №4, 2017, стаття 4

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.04.032

Rytsar B.Ye. A Simple Minimization Method of the Variables Number in Complete and Incomplete Logic Functions. Part 1.  Управляющие системы и машины. 2017. № 4. P. 32-42.

Abstract on English.

УДК 519.718

Рицар Богдан Євгенович – д.т.н., професор, кафедра систем радіоелектронних пристроїв, Інститут телекомунікацій, Нац. ун-т «Львівська політехніка», вул. Бендери, 12, Львів, Україна, E-mail: bohdanrytsar @ gmail .com

Простий метод мінімізації кількості змінних у повних і неповних логічних функціях. Ч. 1

Запропоновано новий метод мінімізації кількості змінних у повних і неповних логічних функціях, що ґрунтується на процедурі
розчеплення кон’юнктермів. Переваги пропонованого методу ілюструють приклади визначення неістотних змінних у функціях, які автор запозичив з відомих публікацій з метою порівняння.

Завантажити повний текст PDF (англійською).

Ключові слова: мінімізації кількості змінних, логічна функція, неістотна змінна, кон’юнктерм, процедура розчеплення

  Надійшла: 21.05.2017