Управляющие системы и машины, №4, 2017, стаття 2

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.04.015

Тимашова Л.А.,  Лещенко В.А.,  Морозова А.И.,  Таран Л.Ю. Построение интеллектуальной системы управления с использованием образного мышления. Управляющие системы и машины. 2017. № 4. С. 15- 23.

Abstract on English.

УДК 658.012.011.56.061.14

Тимашова Ліана Анатоліївна,  д.т.н., зав. від., E-mail: dep190@irtc.org.ua 

Лещенко Валентина Андріївна, науковий співробітник,

Морозова Анна Іванівна, головний інж.прогр.,

Таран Лариса Юріївна, головний інж.прогр.,

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

Побудова інтелектуальної системи управління з використанням образного мислення

Подано підхід до побудови інтелектуальної системи з залученням  елементів мислення. Розглянуто проблеми творчого мислення людини в світі теорії інформації та принципи його розумової діяльності. Перераховано пізнавальні процеси, що беруть участь у відображенні дійсності. Досліджено особливості побудови образу і функціонування систем образного мислення.

Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: інтелектуальна система, образне мислення, образ, онтологія, знання.

  Надійшла: 27.07.2017