Управляющие системы и машины, №4, 2017, стаття 1

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.04.003

Гриценко В.И., Урсатьев А.А. Большие Данные и инструментарий для аналитики.  Управляющие системы и машины. 2017. № 4. С. 3–14.

Abstract on English.

УДК 004.65:004.7:004.75:004.738.5

Гриценко Володимир Ілліч, чл.-кор. НАН України, директор, E-mail: vig@irtc.org.ua

Урсат’єв Олексій Андрійович, к. техн. н., с.н.с., E-mail: aleksei@irtc.org.ua

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

Великі Дані та інструментарій для аналітики

Проаналізовано матеріали відомих закордонних аналітичних корпорацій, дослідницьких компаній в області ІТ, міжнародних
наукових центрів. Крізь призму властивостей і характеристик, природу й потенційну цінність Великих Даних простежено
вплив на трансформацію ІТ до нового набору ключових технологій, що формують платформу обробки для добування нових знань, виявлення неочевидних зв’язків і поглибленого розуміння, проникнення в суть явищ і досліджуваних процесів.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: Великі Дані, мультиструктуровані дані, керування даними для аналітики, аналітичні сховища даних, логічні сховища даних.

Надійшла 08.08.2017