Управляющие системы и машины, №3, 2017, стаття 5

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.03.044
Яковлев Ю.С. О виртуализации рабочих мест и их компонентов при построении компьютерных систем и сетей. Управляющие системы и машины. 2017.  №3. C. 44-56.

Abstract on English.

УДК 004.2; 004.77.

Яковлєв Ю.С. – д.т.н., E-mail: yakyurlen@ukr.net, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

Про віртуалізацію робочих місць та їх компонентів при побудові комп’ютерних систем і мереж

Розглянуто питання, пов’язані з віртуалізацією робочих місць та їх компонентів – переваги віртуального робочого місця перед звичайними системами, основні етапи побудови віртуальних машин і робочих місць, а також дано поняття віртуального процесора, віртуальної пам’яті та віртуальних засобів вводу/виводу Подано приклади структурної схеми віртуального офісу, віртуальної комп’ютерної системи, а також приклад основних середовищ програм віртуальних машин.

 Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: віртуальне робоче місто, віртуальний процесор, віртуальна пам’ять, віртуальний інтерфейс, етапи побудови віртуальних машин.

Надійшла 07.03.2017