Управляющие системы и машины, №5, 2016, стаття 2

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.05.010
Ревунова Е.Г. Восстановление сигналов, полученных косвенными измерениями, на основе усеченного сингулярного разложения и случайного проецирования. Управляющие системы и машины. 2016. № 5. С. 10-24.

Abstract on English.

УДК 004.942 + 623.454.862

Ревунова Олена Георіївна, кандидат технічних наук,
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E-mail: helab@i.com.ua

Відновлення сигналів, отриманих непрямими вимірюваннями, на основі усіченого сингулярного розкладання та випадкового проектування

Розглянуто методи стійкого рішення дискретних некоректних задач із застосуванням випадкового проектування, усіченого сингулярного розкладання, регуляризації Тихонова, наведено їх порівняльний аналіз та результати експериментального дослідження.

Завантажити повний текст PDF ( російською).

Ключові слова: дискретна некоректна задача, регуляризація, усічене сингулярне розкладання, випадкове проектування.

Надійшла 09.04.2015